Takım Kampları

Eğitim Kampları

Kurum/Kuruluşlarda takım ruhunu geliştirmek ve tüm süreçlerin eksiksiz işleyerek ; çalışan ,müşteri ve kurum /kuruluş için en doğru, verimli sonuca ulaşabilmek için “Takım Kampı" yapıyoruz.


  • Takım ruhunu aşılıyoruz ve sizlerin de her zaman takım ruhu ile çalışmanızı sağlıyoruz.
  • İş bölümü nasıl yapılır, lider ne yapar, takım üyelerinin görevi nedir görev paylaşımı yaptırmayı öğretiyoruz.
  • Grup ile Ekip arasındaki farkları yaşatarak gösteriyoruz.
  • Birlikte Düşünmenin Sinerjisi : “Grubun Aklı" gücünü yaşatıyoruz.
  • Takım ile çalışmanı önemini drama ile birleştiriyoruz ve senaryolar ile takım olmayı kuvvetlendiriyoruz.


YÜKSEK MOTİVASYONLU EKİP OLUŞTURMAK ;

İş ve eğitim hayatında ekip çalışması esastır ;özellikle son yıllarda giderek önem kazanmakta ve kurumların tüm hedefleri için kendi içlerinde bölümlerine göre özel ekipler kurmasına sebep olmaktadır. Bu yöntem çalışanların birbirlerine olan güvenlerini arttırmada , uzmanlaşmada ve enerjilerini yükselterek başarıya ulaşmada etkili olmaktadır.

Takım - Ekip nedir?

Belirli bir hedefe ulaşmak için insanların emek, eğitim ,görüş ,enerji ve yaratıcılıklarını birleştirdikleri bir topluluktur.

Takım -Ekip nasıl oluşturulur ?

Bunun için önce misyon ve vizyon belirlenmesi ve çalışanlara aktarılması gereklidir. Buna göre heyecan verici yaratıcılığı ön plana çıkaracak , katılanların kendilerini geliştirebileceği ve sınırlarını zorlayabilecekleri hedefler belirlenmelidir. Bu hedeflere ulaşmada istekli ve yetkinlikleri uygun bireylerin bir araya getirilmesi ile başarıya ulaşacak ekipler oluşturulur.

İyi bir ekibin özellikleri nelerdir ?

Takım-Ekip üyelerinin enerjileri yüksek ve zorluklar karşısında enerjilerini kaybetmeyen , farklılık ve farklı kültürlere açık , hoşgörülü , paylaşılan görevleri sorumluluk bilinci ile yerine getirebilecek , iletişim ve neticesinde insan ilişkileri kuvvetli , bilgi aktarımı yapabilen bireylerden oluşur.
İyi bir ekip üyesi ; bu çalışmaya hazır , uyumlu , paylaşımcı , enerjik , yaratıcı , teknolojiye hakim , iletişimi kuvvetli ,konusunda uzman , yetenekli bir dinleyici ve dürüst olmalıdır.

Takım-Ekip lideri ve özellikleri nelerdir ?

Ekibi başarıya taşıyacak olan liderdir. Bu nedenle bir liderde olması gerekenler ekip üyelerininkinden daha fazladır. Lider planı yapar , bunu ekibi ile paylaşır , organize eder, ekibi ile birlikte çalışır ve geri bildirimlerle ekibini başarıya taşır.
İyi bir ekip lideri çalışanlarının ve iş verenlerinin güvenini kazanmış , işine bağlı , işini seven ve kendi işi olarak benimsemiş , iş başarı veya başarısızlıkla da sonuçlansa sorumluluğu alabilen , alçak gönüllü, egolarını geride bırakmış , ekibinin düşüncelerine saygılı , duygularını kontrol edebilen ve belirli bir espri anlayışına sahip olmalıdır.
Lider ekibini başarıya ulaştırırken fırsatları görebilmeli ve yorumları ile ekibinin göremediklerini onların fark etmesini sağlaya bilmelidir.

Takım-Ekip çalışmasının güçlükleri nelerdir ?

Eğer ekip üyeleri kendi düşüncelerini söylemekten çekinerek grup içerisinde alınan kararları kayıtsız kabulleniyorlarsa bu bir sorun olduğunu gösterir. Bir sakınca da grubun işleyişini benimsedikten sonra nasıl olsa yapılıyor rehavetine kapılabilir ve grup içindeki verimlilikleri düşebilir. Üyeler arasında görüş farklılıkları olması belli ölçülerde olması istenen bir durumdur; bununla birlikte bu durum sorun yaratmadan ortadan kaldırılması gerekir.
Tüm bunların yanında eşit bir katılım yani ekip üyelerinin birlikte aldığı kararlar yerine getirilmeli bir veya birkaç ekip üyesinin baskın olmasının önüne geçilmelidir.

Takım-Ekibin motivasyonunu arttırmak için neler yapılabilir ?

Bunun için hedefin gerçekleştirilmesi gerekliliğinin hangi ihtiyaç sebebi ile oluştuğu belirtilmelidir.
Ekip üyelerin her biri bunu kendi ihtiyaçlarım olarak görebilmelidir. Motivasyonu arttıran etkenlerden birisi de başarı sonucunda ulaşılacak bir ödül olmasıdır. Tüm ekibin sahip olmayı çok arzulayacağı bir ödül en etkili olanıdır. Bu noktada ekip üyesi takım hedefi tutmasa da kendi gerçekleşmesi oranında bir ödül almalıdır !
Hedefe nasıl ulaşılacağının hesaplanması, araştırılmalar yapılması , bununla ilgili önceki veya benzer dönemlerin stratejilerinin incelenmesi de ilgiyi canlı tutacağı için motivasyonu arttırır.
Bununla birlikte sosyal aktiviteler planlanmalı , hangi yönlerin iyi, kötü , zayıf , geliştirilebilir olduğunun analizi ( swot analizi ) ve beyin fırtınası yapılmalı , performans ve prim sistemi devreye sokulmalı , kişisel gelişim eğitimi aldırılmalı , çalışanlar ile birebir geri bildirim de bulunmak için toplantılar düzenlenmeli - en az yılda iki defa .

Unutmayın !

Bir araya gelmek bir başlangıç , beraberliği sürdürmek bir ilerlemedir, beraber çalışmak ise başarıdır !!!”

Takım -Ekip olmak ta bunu gerektirir.

Mehmet Nuri ILDIZ.